Badatelský tým

Každý člen výzkumné skupiny zkoumá fenomén konspiračních teorií z perspektivy své specializace, své poznatky ale společně sdílejí s cílem mapovat problematiku konspiračních teorií v její komplexitě. Složení skupiny není uzavřené a je připravena přijímat další odborníky do svých řad podle potřeby rozvíjejícího se bádání.

* * *

Mgr. Helena Dyndová (FF UPa)

religionistka se specializací na neošamanismus

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Marie Heřmanová, PhD. (SÚ AV)

antropoložka se specializací na digitální antropologii

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF UK)

religionistka se specializací na konspirační teorie

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (ÚČNK UK)

jazykovědec se specializací na korpusovou lingvistiku

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

doc. Radek Chlup, PhD. (FF UK)

religionista se specializací na politické mýty

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

doc. PhDr. Petr Janeček, PhD. (FF UK)

etnolog se specializací na hoaxy a městské legendy

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Zuzana Kostićová, PhD. (HTF UK)

religionistka se specializací na alternativní spiritualitu

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Jan A. Kozák, PhD. (FF UK)

religionista se specializací na teorii mýtu a moderní mýty

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. František Novotný (FF UPa)

religionista se specializací na středověké konspirační představy

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (UESA SAV)

etnoložka se specializací na konspirační teorie

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Martin Pehal, PhD. (FF UK)

religionista se specializací na ritologii a současné rituály

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, PhD. (HTF UK)

religionista se zaměřením na nová náboženská hnutí

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Spolupracujeme:

Kateřina Smejkalová, M.A. (Friedrich Ebert Stiftung)

politoložka se zaměřením na principiální politické a sociální trendy a dynamiky

> kontakt, bio, publikace, rozhovory

Mgr. Jaroslav Valůch (Transitions)

specialista na mediální vzdělávání

> kontakt, bio, publikace, rozhovory