Jan A. Kozák

Religionista se zaměřením na komparativní religionistiku, psychologii náboženství a teorii mýtu. Jeho oblastní specializací jsou historická náboženství předkřesťanské Evropy, především pak náboženství Skandinávie. Jako Marie Curie Fellow strávil dva roky (2018-2020) v norském Bergenu výzkumem surreality mýtu a fungování tělesné symboliky v mytologických příbězích.

Odborně se zabývá též tématem hrdinského mýtu a to jak u historických náboženství, tak v současné kultuře. Je psychoterapeutem ve výcviku.

U konspiračních teorií se nejvíce zaměřuje na jejich podobnost s klasickou mytologií, zvláště pak na roli metafor a surreálných obrazů v konspiračních narativech. Konspirační teorie chápe jako kvazi-mytologii, která plní několik funkcí naráz: zaprvé poskytuje základní orientaci v realitě, zadruhé umožňuje vyjádřit sociální kritiku v úderných obrazech, zatřetí kondenzuje složitost moderní společnosti do surreálné zkratky a začtvrté působivost kvazimytologických obrazů poskytuje prostor pro jejich přeměnu v sociální akci (jejíž důsledky jsou leckdy problematické).

Relevantní publikace / publicistika:

CV / osobní stránky: https://jan-a-kozak.cz/