Zuzana Kostićová

Religionistka, odbornice na současnou alternativní spiritualitu, stará náboženství Mezoameriky a latinskoamerické inspirace současné alternativní spirituality. Dříve se zabývala zvláště náboženstvím Mayů a je autorkou několika knih jak o mezoamerických náboženství, tak specificky o Mayích a mayistice.

Během několika let, které předcházely mileniálnímu fenoménu 2012, se však začala zaměřovat i na současnou alternativní spiritualitu (“new age”), zpočátku zejména na její rozměry inspirované indiánskými náboženstvími Latinské Ameriky. V současnosti se zaměřuje zvláště na zkoumání rodících se doktrinálních rysů současné alternativní spirituality, včetně toho, jak se následně projevují v širší, spiritualitou ovlivněné populární kultuře a v médiích.

Už od počátku odborné reflexe konspiračních teorií se do hledáčku expertů dostalo jejich úzké propojení s různými podobami spirituality, jež stojí mimo širší rámec tradičních náboženství. Pozornosti se tu dostalo zvláště Campbellovu konceptu “kultického milieu”. Tento pojem je však třeba už dnes považovat za poněkud zastaralý a neodpovídající prudké proměně, jíž alternativní spiritualita v posledních padesáti letech prošla. Vlastní studium alternativní spirituality je ostatně také poměrně nové a jeho propojení se studiem konspiračních teorií je stále okrajové. Je však třeba se zaměřit na způsob, jakým se základní motivy konspiračních teorií mění v závislosti na tom, jestli se propojují s tradičními náboženstvími (jako zjm. s křesťanstvím), nebo spíše s alternativními formami spirituality. Právě na tento bod se Zuzana Kostićová zaměřuje.