Petr Janeček

Etnolog a folklorista, zástupce ředitele Ústavu etnologie FF UK, se zabývá především komparativním a kontextuálním výzkumem současného a moderního narativního folkloru (jako jsou fámy, městské legendy, anekdoty) a dějiny etnologických a antropologických věd, především komparativní folkloristiky a evropské etnologie.

Je autorem čtyřdílné komentované sbírky českých městských legend a fám Černá sanitka (2006; 2007; 2008; 2020), více než dvaceti odborných studií, většího množství vědeckopopularizačních textů a monografie Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou (2017), která vyjde v anglickém překladu v americkém nakladatelství Lexington Books (2021).

U konspiračních teorií se zaměřuje především na jejich obsahové, formální a genetické souvislosti s antropologicky univerzálními folklorními žánry jako jsou fámy, pověsti a mýty. Při jejich výzkumu se zaměřuje na tyto souvislosti v rovině jejich vzájemných synergických vztahů na rovině jak textu, tak kontextu; stranou nezůstávají ani jejich společenské a kulturní funkce, které mají oba tyto efemérní, amorfní a marginální prvky expresivní kultury často velice podobné.

Relevantní publikace / publicistika:

https://www.lidovky.cz/orientace/veda/spiklenci-za-casu-pandemie-neobvykla-situace-tvori-idealni-podhoubi-k-sireni-fam-hoaxu-a-konspiracni.A210404_185910_ln_veda_sed?

https://a2larm.cz/2020/12/folklor-stoji-na-strane-obycejnych-lidi-jeho-hodnoty-jsou-ale-konzervativni/

CV / osobní stránky: https://uetn.ff.cuni.cz/cs/vyucujici/phdr-petr-janecek-ph-d/