Kateřina Hlaváčová

Mgr. et Mgr. Kateřina Hlaváčová je v současné době doktorandkou na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah konspiračních teorií, křesťanství a západního esoterismu.

Relevantní publikační činnost:

 • „Rusko proti všem, všichni proti Rusku“ Dingir, 1/2023, 2023, s. 18-21.
 • „Pozorujte, kdo tím získá“ Dingir, 1/2023, 2023, s. 30-32
 • „Konspirační teorie QAnon a konzervativní protestantské milieu v USA“ Salve 3/2022, 2022, s. 125-137.
 • „Conspiracy Theories in Modern Europe: Jewish Plot, Secret Societies, and the Protocols of the Elders of Zion“. In How Do We Discern Conspiracy Theories? Martin Dojčár (ed.), Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2022, s. 57-83.
 • „Structural Analysis of the Protocols of the Elders of Zion“ CEJCR, in print.
 • „American Evangelicalism and the QAnon Conspiracy Theory“ Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae, in print.
 • „Nenaplněná proroctví, influenceři a nová spiknutí: Jak se daří konspirační teorii QAnon?“ Dingir 1/2022, 2022, s. 2-6.
 • „QAnon: Hnutí amerických evangelikálů?“ Dingir 4/2020, 2020, s. 110-113.

Konference a přednášky

 • 2023. „Konspirační teorie a náboženství“, přednáška pro cyklus „Dějiny náboženství“, Univerzita Pardubice, 10. 5. 2023.
 • 2023. „Fenomén UFO a UFO-kulty“, přednáška pro Univerzitu třetího věku, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, 14. 3. 2023.
 • 2022. „Konspiračně-apokalyptický mýtus uvnitř moderního ruského pravoslaví“, přednáška pro Univerzitu třetího věku, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, 29. 11. 2022.
 • 2022. „Moderní apokalyptický konspiracismus: proměna konspiračních představ uvnitř křesťanského světa od dob osvícenství po současnost”, předneseno na konferenci „Ako rozlíšime konšpiračné teórie?“, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě, Slovensko, 29. 9. 2022.
 • 2022. „Čarodějnice v Nové Anglii a americký konspiracismus“, přednáška pro Univerzitu třetího věku, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, 3. 5. 2022.
 • 2022. „Současný západní konspiracismus, americký evangelikalismus a premileniální eschatologie“, hostující přednáška pro „Jednota filozofická“, Univerzita Palackého v Olomouci, 23. 3. 2022.
 • 2021. „American Evangelicalism and the QAnon Conspiracy Theory“, předneseno na mezinárodní doktorandské konferenci „Transformations of Religious Identity in Judaism and Christianity“, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, 22. 11. 2021.
 • 2018. „Historický kontext Židů v konspiračních teoriích“, předneseno na konferenci „Religionistická studentská vědecká konference“, Štěkeň, 2. 6. 2018.

Média