Pro média

Jste novinář a zajímá Vás činnost naší skupiny? Máte zájem o rozhovor nebo veřejné vystoupení? Organizujete akce pro knihovnu nebo učenou společnost a stáli byste o besedu s někým z nás? Nebo potřebujete pro své periodikum fundovaný, ale přesto srozumitelný článek o naší problematice?

Kontaktujte nás na emailu jan.kozak@ff.cuni.cz

Případně na telefonu 603 871 870

V souvislosti se snahou včlenit české univerzity do světového kontextu sílí v posledních dekádách tlak na výlučné publikování v angličtině. Připočítáme-li k tomuto trendu náročnost a obtížnou srozumitelnost akademických textů, které jsou stále méně přístupné laikům, je nevyhnutelné, že se vědecký výzkum uzavírá do svého vlastního světa. V důsledku toho je pro vzdělanou veřejnost stále náročnější získat přístup k závěrům nejnovějších výzkumů českých vědců. Jedinou cestou, jak neztratit kontakt s vzdělanou veřejností, se pak jeví popularizační působení. Komunikace s médii a zprostředkování našich témat laickým zájemcům je pro nás proto jednou z klíčových priorit.