Milí návštěvníci!

Vítejte na stránkách Badatelské skupiny pro výzkum konspiračních teorií!

Konspirační teorie provází západní civilizaci již více než století, nicméně v posledních desetiletích se staly významným prvkem kulturního a politického života a začínají ovlivňovat náš každodenní život.

Zatímco alternativní média konspirační teorie často produkují nebo šíří a mainstreamová média zas proti nim bojují, cílem naší badatelské skupiny je pokud možno hodnotově neutrální studium formování a fungování konspiračních teorií. Těžíme z toho, že členové badatelského týmu jsou religionisté a antropologové a ke konspiračním teoriím zaujímají podobně nehodnotící postoj, jako při studiu různých náboženství, folkloru či lidových představ.

Perspektiva religionisticko-antropologická přitom ve veřejném diskurzu o konspiracích zřetelně chybí. Přitom její přítomnost by mohla snížit společenské napětí a umožnit porozumění fenoménu, který navzdory odporu autorit napříč lety spíše zesiluje svou intenzitu.