Zdroje

Pro přehled a orientaci ve fenoménu konspiračních teorií, v jejich historickém vývoji a společenských kontextech doporučujeme publikaci slovenské badatelky Zuzany Panczové nazvanou Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie (2017). Kniha shrnuje odborným a přesto přístupným jazykem základní otázky spojené s konspiračními teoriemi a umožňuje čtenáři si udělat ucelený obrázek. Kniha je dostupná volně ke stažení v pdf (ZDE či po kliknutí na obrázek knihy).*

Velmi rychlý přehled po tématu poskytne tato stručná brožura od Vladimíry Čavojové, Zuzany Panczové a Maríny Zavacké, která nabízí řadu konkrétních příkladů a mimo jiné se také snaží nabídnout vysvětlení toho, proč jsou konspirační teorie přitažlivé jako způsoby výkladu světa a jak to souvisí s fungováním našeho kognitivního aparátu. Brožura je dostupná online ZDE.**

Tematické číslo religionistického časopisu Dingir věnované problematice konspiračních teorií. Obsahuje jednak úvodní přehledový článek od Zdeňka Vojtíška a jednak dvojici textů věnovanou problematice teorií židovského a židozednářského spiknutí, článek o některých populárních konspiračních tématech jako jsou chemtrails a 11. září a nakonec rozhovor s psychoterapeutem na téma. PDF ke stažení ZDE.

Atlas konspirací je webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa. Zahrnuje i přehled hlavních českých anti-systémových a konspiračních webů a přehled podílů jednotlivých narativů na informacích, které přinášejí. Projekt vznikl na ÚISK FF UK pod vedením Lenky Krysové a Josefa Šlerky.

____________________________________

* Publikace je výstupem projektu VEGA 2/0126/14 „Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo“, řešeného v Ústave etnológie SAV v Bratislave 2014 – 2016 a projektu VEGA 2/0022/17 „Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze“, řešeného tamtéž 2017 – 2020 a projektu Sociálna analýza Slovenska, řešeného v rámci Slovenské akademie věd.

** Brožura vznikla v rámci programu Otvorená akadémia SAV.