Václav Cvrček

Jazykovědec, který se zabývá popisem češtiny zejm. s využitím rozsáhlých elektronických korpusů a kvantitativních metod. V letech 2013–2016 pracoval jako ředitel projektu Český národní korpus, od roku 2016 je zástupcem ředitele. Odborně se v poslední době zaměřuje na výzkum textové variability a korpusovou analýzu diskurzu se zaměřením na online média.

Ke konspiračním teoriím se dostává zprostředkovaně přes analýzu webových médií zastoupených v korpusu ONLINE různými segmenty (vedle mainstreamu a bulváru, jde zejm. o analýzu segmentu tzv. antisystémových či alternativních médií). Právě těmto tématům se věnují publikace, které vznikají ve spolupráci s prof. Masako Fidler z Brownovy univerzity v rámci společného projektu Needle in a haystack:

Více viz: https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/vaclav-cvrcek/