Radek Chlup

Religionista, zástupce ředitele Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Dlouho se zabýval především antickým Řeckem, ale zajímalo ho i fungování náboženských představ, symbolů, mýtů či rituálů v lidské kultuře obecně. Posléze si začal všímat, že řada těchto náboženských forem a praktik má své obdoby i v sekulárním světě. I my často přemýšlíme a jednáme symbolicky a myticky. Zvláště patrné je to v našich představách a příbězích o vlastních dějinách, o české kolektivní identitě či o aktuálním politickém dění.

Ty se někdy starověkým mýtům podobají více, než si připouštíme. Dnes ho proto nejvíce zajímají právě tyto myticko-symbolické vrstvy současné kultury a politiky.

Konspirační teorie jsou ukázkou právě takovéhoto současného mytického myšlení. K tradičním mýtům mají ostatně velmi blízko už tím, že jsou šířeny živelně kolektivním předáváním, a představují tak jakýsi folklór současnosti. Pokud na ně nebudeme hledět jako na faktické popisy stavu světa, nýbrž jako na symbolické obrazy, které vyjadřují, jak se lidé ve světě cítí, umožní nám to konspiracím porozumět, místo aby se jen posmívali jejich šiřitelům.

Článek „O pravdivosti konspirací“ na blogu Radka Chlupa:

O pravdivosti konspirací I.

O pravdivosti konspirací II.

CV / osobní stránky: http://ufar.ff.cuni.cz/8/doc-radek-chlup-phd