Jaroslav Valůch

Jaroslav Valůch je vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů.

V roce 2010 byl Fulbright Fellow na Philip Merrill College of Journalism na University of Maryland. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky.

Více viz: https://toleducation.org/faculty/jaroslav-valuch/