Conspiracy Theories

Konspirační teorie představují specifický druh výkladu světa. Konspiracisté věří, že za konkrétními událostmi či celými dějinami se skrývá spiknutí. Může se jednat o jednorázové historické události jako byla smrt amerického prezidenta Kennedyho či zničení Světového obchodního centra. V poslední době ale získávají na popularitě představy o celosvětovém spiknutí, kdy celý svět je řízen tajnou skupinou mocných. Tito mocní jsou obvykle vykreslováni v extrémně negativním světle.

Kosmologie konspiracistů má řadu podobností s náboženskou kosmologií. Podobně jako řada tradičních náboženství poskytuje model světa, v němž jsou dějiny a události ovlivňovány mocnými neviditelnými silami, v němž je vyhrocený boj dobra proti zlu a v němž se očekává postupná intenzifikace nadvlády zla, která však bude zakončena apokalyptickým zápasem a svržením zla.